מי אנחנו

שלום!

אנחנו מאמינים משיחיים. כלומר אנחנו מאמינים שהמשיח המובטח של עם ישראל כבר בא. שמו ישוע! אנחנו זקוקים לו כי הוא תקוותנו היחידה לחיים אותם ייעד הבורא שנחיה.

אלוהים ברא אותנו בצלמו למערכת יחסים אישית ונצחית, כאשר אנחנו מוקפים באהבתו וחיים בשלום עם כל בריאתו. אין צורך לתאר כמה זה רחוק מהמציאות של כולנו. התנ"ך אומר לנו בבירור מה היא הסיבה – החטא. שורש המילה חטא הוא ח.ט.א, שלמעשה אומר שאנחנו מחטיאים מטרה מיועדת וחווים את ההשלכות ההרסניות ביותר. כל ניסיון מצדנו לטפל בבעיית החטא (או להתעלם ממנה) כושל – אם זה בעזרת השכל, הרגשות, או כל סוג של רוחניות או דתיות.

כפי שהתנ"ך מתאר את עומק הבעיה, כך הוא גם מתאר את הסיכוי היחידי לפתרון: המשיח – זה שיביא גאולה לכל, זה שיהיה שה הכפרה התמים, אשר ייקח על עצמו את מחיר החטא. למי שבוטח בו, מבטיח אלוהים סליחת חטאים מלאה, שלום אמיתי וחיי נצח.

אנחנו פה היום כי ה' אלוהי אברהם, יצחק ויעקב קיים את הבטחתו!