סידרה מספר נחמיה

סידרה מספר נחמיה

להוריד קובץ ה-mp3 של ההדרשה ללחוץ בקליק ימיני ולבחור שמירת קובץ.

פרק

כותרת

דובר

ppt

תאריך
נחמיה א׳ נחמיה א׳: זהות והזדהות שמואל עווידה יש 07-02-2015
נחמיה א׳ 4-5 נחמיה א׳: ליבו של נחמיה שמואל עווידה יש 14-02-2015
נחמיה א׳ 6-11 נחמיה א׳: איש תפילה שמואל עווידה יש 21-02-2015
נחמיה ב׳ 1-3 נחמיה: איש תפילה שמחכה ומקווה שמואל עווידה יש 27-02-2015
נחמיה ב׳ 1-9 ה' פותח דלת – פחד ומציאת חן שמואל עווידה יש 21-03-2015
נחמיה ב׳ 9-20 ה' פותח דלת – בפני התנגדות שמואל עווידה יש 28-03-2015
נחמיה ג׳ 1-32 בניית חומות ירושלים רוי בראון pdf. 25-04-2015
נחמיה ג׳ 33-38 ויהי לב לעם לעשות שמואל עווידה יש 02-05-2015
נחמיה ג׳ 33- ד׳ 3 התנגדות של כעס, לעג ואיום – והתגובה שמואל עווידה יש 09-05-2015
נחמיה ד׳ 4-8 התנגדות של ייאוש ופחד- זכרו את ה׳ שמואל עווידה יש 13-06-2015
נחמיה ד׳ 8-17 קריאה להילחם ולבנות שמואל עווידה יש 20-06-2015
נחמיה ד׳ 13-14 התנגדות והתחברות- אין הקלטה שמואל עווידה יש 26-06-2015
נחמיה ה׳ 1-8 התנגדות מבפנים שמואל עווידה יש 04-07-2015
נחמיה ה׳ 9-19 התנגדות מבפנים וכסף שמואל עווידה יש 11-07-2015
נחמיה ו׳ 1-4 התנגדות והתפשרות- חלק א׳ שמואל עווידה יש 08-08-2015
נחמיה ו׳ 5-15 התנגדות והתפשרות- חלק ב׳ שמואל עווידה יש 15-08-2015
נחמיה ו׳-ז' אנו מנצחים של אלוהים שמואל עווידה יש 05-09-2015
נחמיה ח׳ 1-12 דבר אלוהים והשתחוויה שמואל עווידה יש 26-09-2015
נחמיה ח׳ 13-18 דבר ה' – קראו, מצאו, עשו שמואל עווידה יש 10-10-2015
נחמיה ט׳ 1-3 מקודשים לאלוהים שמואל עווידה יש 31-10-2015
נחמיה ט׳ 4-15 תפילה של וידוי – חלק א׳ שמואל עווידה יש 07-11-2015
נחמיה ט׳ 16-37 תפילה של וידוי- חלק ב׳ שמואל עווידה יש 14-11-2015
נחמיה י ברית עם אלוהים שמואל עווידה יש 21-11-2015
נחמיה י״א אנשים אמתיים מאכלסים את ירושלים שמואל עווידה יש 28-11-2015
נחמיה י״א שאלו את שלום ירושלים שמואל עווידה יש 05-12-2015
נחמיה י״ב הללו את ה׳ – חלק א׳ שמואל עווידה יש 16-01-2016